Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Jaran
Бригадын төрөл: Өрлөгийн бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 2
Гишүүдийн тоо: 6
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 River Garden town Nomin Consruction and Development Group 80
2 Барилга Мандал-23 86