Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Od
Бригадын төрөл: Мэдээлэл
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 50
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1