Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: С.Төмөрбаатар
Бригадын төрөл: Өрлөгийн бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 3
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 10 давхар карказ Хан шувалдай ХХК 2 жил