Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Явган зам,талбай, ногоон байгууламж
Бригадын төрөл: Гадна фасадны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 6
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Зайсан эцсийн буудалд 500м2 зам Хувиараа 2014.07 сар