Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Өвгөнбүргэд
Бригадын төрөл: Гагнуурын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 4
Гишүүдийн тоо: 6
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Гадна фасад "Зургаан талст" ХХК 15
2 Зул СӨХ "Зул" СӨХ 5
3 Соёмбо СӨХ "Соёмбо"СӨХ 4
4 Сонор СӨХ "Сонор" СӨХ 10