Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Эрдэнэсайхан
Бригадын төрөл: Гагнуурын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 4
Гишүүдийн тоо: 4
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 "Бүрэн цутгамал" ХХК "Бүрэн цутгамал" ХХК 1 жил
2 Буянт Ухаа-2 "Мон Пит" ХХК 1 сар
3 Гялхуа Гялхуа 4 жил
4 Цэцэрлэгийн ажил "Эрэлт импекс" ХХК 2 сар