Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Б.Энхбаатар
Бригадын төрөл: Сантехникийн бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 4
Гишүүдийн тоо: 7
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 "Бодь даатгал"ХХК Дулааны шугам "Бодь даатгал"ХХК 2 сар
2 Архангай аймагт20 айл орон сууцны гадна бохир, цэвэр хоолой "Жинхэн Уян"ХХК 150
3 Гална шугам хийсэн "Жинхэн Уян"ХХК 50
4 Шугам хоолой угсрах 100 айл Жоби төв 150