Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Л.Мөнгөнцэцэг
Бригадын төрөл: Засалын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 2
Гишүүдийн тоо: 20
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Дотор засал "Эко констракшн"ХХК 180
2 Каркас "Их хайрхан"ХХК 120