Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Г.Лхагвасүрэн
Бригадын төрөл: Засалын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 4
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1