Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Д.Бат-Эрдэнэ
Бригадын төрөл: Арматурын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 5
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1