Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Х.Өрнөхбаяр
Бригадын төрөл: Сантехникийн бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 4
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1