Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Н.Бямбаа
Бригадын төрөл: Засалын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 7
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1