Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Л.Бямбасүрэн
Бригадын төрөл: Гадна фасадны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 4
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1