Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Н.Одончимэг
Бригадын төрөл: Чулуу, плитаны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 3
Гишүүдийн тоо: 5
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 1242 айлын орон сууцны засал "Толхын ам" ХХК 300
2 24 айлын орон сууц "Илжиг тор" ХХК 30
3 48 айлын орон сууц "Электро инсталлинг" ХХК 30