Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Д.Баатархүү
Бригадын төрөл: Өрлөгийн бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 4
Гишүүдийн тоо: 5
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 3-р 12 жилийн дээврийн засварын ажил "Ирмүүн аргамаг" ХХК 30
2 Алаг толгой багийн тоглоомын талбай "Ирмүүн аргамаг" ХХК 30
3 Иргэн Баатаржавын хувийн орон сууц барьсан Энхжаргал 90
4 Спорт ордоны дээврийн засварын ажил "Ирмүүн аргамаг" ХХК 30