Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: П.Галтбаатар
Бригадын төрөл: Гадна фасадны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 2
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1