Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: М.Энхбаяр
Бригадын төрөл: Дээврийн бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 4
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Төв гандангийн агааржуулалтын ажил "СНС" ХХК 1 жил