Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Х.Нямлхагва
Бригадын төрөл: Засалын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 3
Гишүүдийн тоо: 6
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Чулуу шаврын ажил "Энх" констракшн 130
2 Шавар, плита, чулууны ажил "ОГОГЦ" ХХК 60
3 Шаврын ажил "Дако" ХХК 120