Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Ц.Алтанцэцэг
Бригадын төрөл: Засалын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 3
Гишүүдийн тоо: 4
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 25 айлын орон сууцны заслын ажил ТОСК 1 жил
2 72 айлын орон сууцны заслын ажил "Багант өргөө" ХХК 1 жил
3 Гандангийн цайны газрын шавар засал "СНС" ХХК 1 жил