Мэдээлэл

Барилгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-аар хэлэлцэн баталлаа


Барилгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-аар хэлэлцэн баталсан. Уг хуулийн төслийг боловсруулах явцад ажлын хэсэгт нь салбарын төрийн бус мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулж, тэдний саналыг тусгасан билээ. Энэ нь хуучин хуультай харьцуулахад зайлшгүй байвал зохих зарчмын шинжтэй шинэ бүлэг, зүйлүүд нэмэгдсэн. Хуучин хууль 7 бүлэг 26 зүйлтэй байсан бол шинэ хууль 9 бүлэг 50 зүйлтэй болсныг дэлгэрэнгүй хүргэе.