Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Д.Цэрэнням
Бригадын төрөл: Цахилгааны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 6
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 21- р хороолол "Өсөх Ордон"ХХК 9 сар