Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Б.Эрдэнэзаяа
Бригадын төрөл: Цахилгааны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 5
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Хувийн амины орон сууц "Өсөх Ордон"ХХК 30