Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Н.Энх-Амар
Бригадын төрөл: Агааржуулалтын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 4
Гишүүдийн тоо: 5
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 "Ачин скай" ХХК-ны 6 давхар орон сууцны барилга "Дельта Эйр кондешн" 90
2 Иргэн Д.Бүдрагчаагийн орон сууцны барилга "Дельта Эйр кондешн" 60
3 Макс Өргөө Берлин бургер "Дельта Эйр кондешн" 21
4 Шинэ-Өргөө хорооллын агаар сэлгэлтийн угсрал "Дельта Эйр кондешн" 14 сар