Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: П.Хишигдорж
Бригадын төрөл: Цахилгааны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 6
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1