Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Б.Машбат
Бригадын төрөл: Засалын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 3
Гишүүдийн тоо: 20
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 "Канад Хаус"-ын 4 барилгын гадна дотор заслын ажил "Ханка" ХХК 1 жил
2 Багшийн дээдийн цэцэрлэгийн барилга "ДНаР" ХХК 60
3 Дарь Эхд цэцэрлэгийн барилга "ДНаР" ХХК 60