Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Б.Норжмаа
Бригадын төрөл: Засалын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 2
Гишүүдийн тоо: 4
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 "Хос бар" ХХК-ын засал чимгэлэлийг хийсэн "Хос бар" ХХК 1,5 жил
2 Их дэлгүүрийн баруун талын заслыг хийсэн "Авзага трейд" ХХК 30