Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Т.Бямбаа
Бригадын төрөл: Каркас угсралтын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 4
Гишүүдийн тоо: 8
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 14*12м хувийн орон сууц "Сункар" ХХК 90
2 14*16м 2 давхар дэлгүүр "Сункар" ХХК 90
3 150 хүүхдийн дотуур байр "Ган барс" ХХК 210
4 3 давхар барилгын каркас угсралт "Ган барс" ХХК 60