Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Б.Болат
Бригадын төрөл: Засалын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 5
Гишүүдийн тоо: 9
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Баян нуур ХААН банкны салбарын барилга Хувиараа 120
2 Иргэн Тегисийн 2 давхар хувийн сууц Хувиараа 120
3 Иргэн Хабил 24 айлын орон сууц Хувиараа 90
4 Хөх хөтлийн дотуур байрны өрөг угсралт Хувиараа 1 жил
5 ЦШЕГын контор Хувиараа 90