Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: У.Мернебек
Бригадын төрөл: Өрлөгийн бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 3
Гишүүдийн тоо: 3
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Өлгий сумын иргэн Арманы 5 давхар орон сууцны барилга Багаараа 1 жил
2 Өлгий сумын иргэн Баянханы хоёр давхар хувийн сууц Багаараа 1 жил
3 Өлгий сумын иргэн Еленгийн хувийн сууцны барилга Багаараа 1 жил