Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: М.Болатбек
Бригадын төрөл: Өрлөгийн бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 4
Гишүүдийн тоо: 3
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Алтай сумын иргэн Айдосханы сууц Багаараа 30
2 Алтан цөгц сумын иргэн Беймуратын 2 давхар сууц Багаараа 60
3 Алтан цөгц сумын эмнэлэгийн засвар Багаараа 150
4 Өлгий сумын 8-р баг Жулдизын 2 давхар хувийн сууц Багаараа 60