Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Д.Ерлан
Бригадын төрөл: Өрлөгийн бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 4
Гишүүдийн тоо: 4
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Алтай сумын холбооны газрын барилгын засвар Багаараа 30
2 Алтай сумын хүн эмнэлэгийн 2 давхар өргөтгөл Багаараа 30
3 Улаан хус сумын иргэн Бахдаулетийн 2 давхар хувийн сууц Багаараа 60
4 Улаан хус сумын иргэн Берболатын 2 давхар хувийн сууц Багаараа 60