Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Мөнх-Ирээдүй
Бригадын төрөл: Мужааны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 2
Гишүүдийн тоо: 12
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Ноён уурхайн шалны будаг /резинин/ Багаараа 10
2 Содон хороолол чулууны ажил /хана.шал/ Багаараа 90