Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Б.Баясгалан
Бригадын төрөл: Өрлөгийн бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 4
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1