Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Ц.Баярсайхан
Бригадын төрөл: Дээврийн бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 3
Гишүүдийн тоо: 5
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Булган суманд дээврийн ажил Булган ААЗА ТӨҮГ 10
2 Орхон, Сайхан суманд дээврийн ажил Цэнд-Аюуш 180
3 Улаанбаатар хотод хувийн оррон сууц С.Мөнхсайхан 30