Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Л.Энхбат
Бригадын төрөл: Засалын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 15
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1