Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Ганбаатар
Бригадын төрөл: Засалын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 4
Гишүүдийн тоо: 5
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 12 давхар барилгын дотор засал Хаан төгрөг ХХК 3 сар
2 5 давхар барилга дотор засал Иргэн Чимэд 6 сар
3 АОС дотор засал Магма ОД ХХК 3 сар
4 сургуулийн засвар 11 сургууль