Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Амарсайхан
Бригадын төрөл: Гадна фасадны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 2
Гишүүдийн тоо: 5
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 12 давхар барилгын гадна фасад Хаан төгрөг ХХК 3 сар
2 АОС-ны барилга гадна фасад Магма ОД ХХК 5 сар