Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Д.Оюун-Эрдэнэ
Бригадын төрөл: Чулуу, плитаны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 4
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1