Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Д.Анхнасан
Бригадын төрөл: Цахилгааны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 8
Гишүүдийн тоо: 8
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 21 хороо иргэн Сайнцогийн хувийн байшин Хувь хүн 2014.7-08 сар
2 BLUE FIN 2 ресторан Хувь хүн 2 сар
3 Дөл хотхоны гадна тохижилт ЭКО минрал ХХК 2015.06-10 сар
4 Иргэн Батнасан орон сууцны гадна цахилгаан Хувь хүн 3 сар
5 РОМА хотхоны 1,2,5 блокуудийг хийсэн Masmer.uneversal ХХК 2014.03-08 сар
6 Содон хороолол С блок И Си Си ХХК 2 сар
7 ХУИС-ын өргөтгөл Борог хайрхан ХХК 2011-8 сараас
8 Цагаан хуаран гадна тохижилт ЭКО минрал ХХК 2014.06-10 сар