Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Бямбадорж
Бригадын төрөл: Сантехникийн бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 3
Гишүүдийн тоо: 10
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 52 айлын орон сууцны барилгад Тайж групп
2 Люкс хаус -1, 2, 3 Люкс хаус
3 Монфа Монфа