Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Октябрь
Бригадын төрөл: Мужааны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 10
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1