Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Баттүшиг
Бригадын төрөл: Арматурын бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 3
Гишүүдийн тоо: 15
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1 Зайсан Вилла хорооллын зоорийн давхар 20 хоног
2 Хэнтий аймаг Дарамбазарын 5 давхар орон сууц Мөнх Хутаг ХХК 6 сар
3 Хэнтий аймаг, Нэгдэлчин зочил буудал өргөтгөл Нэгдэлчин зочид буудал 2.5 сар