Нэвтрэх хэсэг

Бригадын мэдээлэл

Ахлагчийн нэр: Майдар
Бригадын төрөл: Мужааны бригад
Гүйцэтгэсэн ажил: 1
Гишүүдийн тоо: 3
Ажлын нэр Нэр Ажилласан хоног Зураг
1